Hem > Nyheter > Innehåll
Vad är faktorerna som påverkar kopparframtiderna
- Sep 05, 2017 -

1. Makroekonomisk situation

Koppar är ett viktigt industriellt råmaterial, och dess efterfrågan är nära relaterad till den ekonomiska situationen. När ekonomin växte ökade kopparpriserna efterfrågan ökade och kopparpriserna sjönk i lågkonjunkturen. I analysen av makroekonomi finns det två indikatorer som är mycket viktiga, en är den ekonomiska tillväxten eller BNP-tillväxten, den andra är tillväxten i industriproduktionen.

2. Import- och exportpolitik

Import- och exportpolitiken, särskilt tariffpolitiken, är ett viktigt medel för att balansera inhemska utbud och efterfrågan genom att justera import- och exportkostnaden för en vara för att kontrollera import och export av en viss råvara. Sedan den 1 januari 2008 har Kina genomfört nolltariffer på förfinad kopparimport och exportskattesatsen för högrenad raffinerad koppar är 5%. 10% av exportskattesatsen för kopparmastbatch (nr 79 av 2007 av den allmänna förvaltningen av tullen) har sänkts.

3. Expansion och substitution av kopparkonsumtion

Konsumtionen är den direkta faktorn som påverkar kopparpriset, och utvecklingen av kopparindustrin är en viktig faktor för att påverka konsumtionen. Med den snabba utvecklingen av vetenskap och teknik har tillämpningen av koppar expanderat och koppar har börjat spela en roll inom medicin, biologi, superledning och miljöskydd. IBM har antagit koppar istället för aluminium i kiselchips, vilket markerar de senaste genombrott i samband med koppar i halvledarteknik. Dessa förändringar påverkar förbrukningen av koppar i varierande grad.