Hem > Nyheter > Innehåll
Strategisk betydelse av nya material
- Sep 05, 2017 -

Nytt material är en viktig del av hög och ny teknik, är grunden och föregångaren till högteknologisk utveckling, är också nyckeln till att uppgradera traditionell industri och anpassa industrins struktur. Nya material och informationsteknologi utgör bioteknik tillsammans världens tre pelare av högteknologiska idag, eftersom industrins framsteg, nationell ekonomisk utveckling och säkerställa nationell försvarssäkerhet, den viktiga drivkraften, ny materialindustri har erkänts som världens viktigaste, Den snabbast växande högteknologiska industrin, dess forskningsnivå och industrialiseringsskala har blivit en viktig symbol för att mäta den ekonomiska utvecklingen, vetenskap och teknikutvecklingen och det nationella försvarets styrka i ett land och en region. Ny materialteknologi spelar en nyckelroll för att styra, stödja och vara beroende av utvecklingen av andra industrier, och det är den mest drivande gemensamma bastekniken, och framväxten av många viktiga nya teknologier beror på utvecklingen av materialteknik.